DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení odběratelé bioenzymatických přípravků do odpadního potrubí,

je naší povinností informovat Vás o často se opakující nepříjemné záležitosti, na kterou nás upozorňují klienti z celé ČR:

Bohužel se stále častěji stává, že naši klienti bývají oslovováni „prodejci“ bioenzymů, kteří se jednoduše vydávají za naší firmu. Scénář těchto firem bývá stejný a náš klient oslovený těmito lidmi v podstatě nemá šanci zjistit, že se u něho v budově pohybuje někdo jiný. Firma se totiž po telefonu představí pouze jako BIO-ENZYM (nebo podobně), při aplikaci v budově si technik počíná také stejně jako naši a to, že se celou dobu jednalo o jinou firmu zákazník zjistí až při podepisování faktury.

Takto podvedený klient nemá záruku, že v jeho budově byly při aplikaci použity kvalitní, nebo vůbec nějaké bioenzymy!! Tito „prodejci“ přestože často fakturují přípravky řady BIO-P od výrobce Bioprospect s.r.o. nemají certifikaci kvalitního prodejce a výrobce je v žádném případě nedoporučuje. Je tedy vysoce pravděpodobné, že pokud u zákazníka bylo touto firmou něco aplikováno, jednalo se o roztok nejasného původu i přesto, že zákazník byl „obdarován“ Bezpečnostním listem! Bezpečnostní list je totiž veřejná listina, která je zveřejněna na internetu. Může jím tedy disponovat kdokoliv má počítač a tiskárnu! (doporučovaní prodejci bioenzymů řady BIO-P jsou zveřejněni na www.bioprospect.cz/prumyslove-aplikace případně prověřte telefonicky na tel.: +420 284 691 169)

NAŠE RADA

Jak se této nezvané a drahé návštěvě ubránit!

Již při telefonické nabídce se důkladně přesvědčte o jakou se jedná firmu. Toto není jednoduché, protože podle zkušeností již podvedených klientů jim bylo lživě sděleno, že se jedná přímo o naší firmu - tedy BIO-ENZYM Petr Mrázek nebo dokonce o jakési naše nadřízené či dodavatele. Nejlepší je tedy zeptat se, kdo bude uveden na faktuře jako dodavatel. Dále doporučujeme podepsat s naší firmou DOHODU O SPOLUPRÁCI.

Výhody spolupráce

s firmou BIO-ENZYM Petr Mrázek

  • jako jediná firma v ČR a SR poskytujeme záruku bezproblémového chodu odpadů
  • o spokojenost našich zákazníků se stará tým čtrnácti zaměstnanců
  • naši technici se každý den pohybují po celém Česko - Slovensku
  • v rámci záruky zdarma a velmi rychle pročistíme ucpané potrubí
  • jsme jediná certifikovaná firma v tomto oboru (kopii certifikátu předáme)
  • díky častým a pravidelným nákupům zboží zaručujeme čerstvost a 100% funkčnost přípravků
  • investujeme do našich zákazníků – zdarma instalujeme zařízení do kuchyňských lapolů pro lepší fungování našich přípravků
  • jsme distributory kvalitní britské úklidové chemie šetrné k lidským uživatelům, životnímu prosředí a podporující maximální účinnost našich bioenzymů
  • vždy dokážeme být levnější než konkurence
  • při každé návštěvě našeho zákazníka předáme plnohodnotný MIX ÚKLIDOVÝCH ČISTIČŮ ZDARMA