Profesionální ošetření odpadních systémů v budovách

čisté dopady - čištění vláknitého mikroorganizmu

Vzorky vloček kalu z odpadní vody (zvětšeno 750x) Před aplikací - v kalu je vláknitý mikroorganismus typu GALO

Profesionální ošetření odpadních systémů v budovách je naše hlavní aktivita a v tomto oboru jsme odborníky. Naše firma se již více než deset let zabývá distribucí bioenzymatických přípravků do všech druhů budov se střední a vyšší koncentrací obyvatel, či návštěvníků (školy, školky, domovy pro seniory, ústavy, zdravotnická zařízení, ubytovací a kulturní zařízení, potravinářské provozy, restaurace, věznice atd.). Jedná se o maloobchodně neprodejné průmyslové koncentráty BIO-P2 a BIO-P3, které pro nás exkluzivně vyrábí firma Bioprospect, s.r.o. Po aktivaci těchto přípravků vznikne silný roztok s obsahem bakterií a enzymů, který rozkládá nečistotu organického původu (na této bázi fungují čistírny odpadních vod). Tento roztok se aplikuje do všech vpustí odpadního řadu dané budovy.

čisté dopady - po paplikace - odstranění mikroorganizmu

Po aplikaci - pouze nezávadný kal bez mikroorganismu

Poté dochází nejen k účinnému a dlouhodobému rozkladu organických usazenin na stěnách odpadního potrubí, ale i k zamezování hromadění nečistoty (možnost aplikace v nových budovách). Touto aplikací se zvyšuje hygienická úroveň v budově, což obecně snižuje riziko výskytu nebezpečných onemocnění a dochází k účinnému odstranění zápachu z odpadního řadu. Výhodou tohoto ošetření je také výrazné prodloužení životnosti a funkčnosti odpadního systému, omezení výskytu hlodavců a posilování čistírny odpadních vod, na kterou je budova napojena. Po tomto ošetření odpadního řadu je nutné prvních 24 hodin zamezit vniknutí agresivních čistidel (např. Savo, Chloramin atd.). Pozdějším používáním těchto agresivních přípravků se postupně snižuje účinnost bioenzymů a ta je potřeba obnovovat pravidelnými dávkami.

Záruka - https://www.cisteodpady.cz/

Písemná záruka

Na tuto naší službu vystavujeme písemnou záruku. To znamená, že jakmile u zákazníka v budově nastane problém s ucpáním, či zápachem ošetřených odpadů, zákazník nemusí sjednávat drahé instalatérské firmy. Pouze tento problém nahlásí v našem centru a veškeré další starosti zůstávají na nás. Existencí záručního servisu se v tomto oboru výrazně odlišujeme od konkurenčních firem. Nespornou výhodou této akce je také výrazné prodloužení životnosti odpadního systému budovy.

Důležité upozornění

týkající se odběratelů bioenzymatických přípravků do odpadního potrubí