Domeček - https://www.cisteodpady.cz/ Domeček - https://www.cisteodpady.cz/

Chytré řešení pro bezvadný chod odpadních systémůLístek - https://www.cisteodpady.cz/

Profesionální biologické ošetření lapačů tuků a septiků

Firma BIO-ENZYM Petr Mrázek se zabývá údržbou odpadních systémů budov a jímek (s písemnou garancí, za použití maloobchodně neprodejných průmyslových koncentrátů bioenzymatických přípravků), prodejem šetrné čistící chemie a úsporných spotřebičů v budovách s větším a středním provozem /školy, školky, kuchyně, domovy důchodců, ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, ubytovací zařízení, potravinářské provozy, výrobní haly, kulturní budovy, věznice apod.

Důležité upozornění

týkající se odběratelů bioenzymatických přípravků do odpadního potrubí