Chytré řešení pro bezvadný chod odpadních systémů

Profesionální biologické ošetření lapačů tuků a septiků

Firma BIO-ENZYM Petr Mrázek se zabývá údržbou odpadních systémů budov a jímek (s písemnou garancí, za použití maloobchodně neprodejných průmyslových koncentrátů bioenzymatických přípravků), prodejem šetrné čistící chemie a úsporných spotřebičů v budovách s větším a středním provozem /školy, školky, kuchyně, domovy důchodců, ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, ubytovací zařízení, potravinářské provozy, výrobní haly, kulturní budovy, věznice apod./

Důležité upozornění

týkající se odběratelů bioenzymatických přípravků do odpadního potrubí